ER ET ØKONOMISK OPSVING PÅ VEJ – OG ER DET TID TIL EN SEKTORROTATION

Af Lau Svenssen, der ejer aktier i nogle af de her refererede selskaber

 

Tempoet i den europæiske økonomi faldt yderligere igennem 2019. Q3 udviste minimal vækst i Eurolands største nation, Tyskland, og formelt set kan man derfor påstå, at der ikke er indtrådt en recession (men væksttallet for Q3 var ikke overbevisende med et udfald helt tæt på nulpunktet). Der var (er fortsat?) tale om stagnation. Tallet for den økonomiske aktivitet i Q4 er næppe forbedret mærkbart, men uanset det begynder man at kunne registrere tegn på fornyet optimisme og fremgang. PMI-tallet (Indkøbschefernes indeks) faldt igennem 2019, men i december kravlede Tysklands PMI på ny op over balancepunktet med en værdi på 50,2. Pilen peger omsider forsigtigt opad.

 

En anden - men nærmest bagvendt indikator – er aktieindekset, hvor DAX (13.577) netop nu er ved at nå op i en ny All Time High rekord. Det er indtrådt stille og roligt uden stor ståhej, hvilket tyder på en mere solid bærebølge end de ofte forekommende euforiske tilstande med jubel over en ATH-rekord. Medierne har slet ikke opdaget det endnu. Angående Leading Indicators, der er en amerikansk indikatormetode, skal det anføres, at her indgår børskursernes udvikling som en input-parameter i den samlede sum af faktorer. Aktiekurserne udtrykker fremadrettede forventninger med en tidshorisont på typisk 9-12 måneder i rækkevidde. Som anført skal man dog være lidt forsigtig med at tildele børsmarkedet for stor tillid, idet der på børsmarkedet netop er tale om fremadrettede forventninger, og dermed opstår der en form for feedback mekanisme til Leading Indicators. Pointen er dog, at aktiekurserne er foran i deres udvikling (med afbræk ved justeringer/fejlkorrektioner), og derfor er Leading Indicators en form for opsummering af de på det pågældende tidspunkt værende fremadrettede indikatorer. ”Humøret” i et marked påvirkes jo altid af andre personers udstråling.  

 

Et centralt punkt er bilindustrien. Bilsalget i Europa faldt i Q1-3 med 1,6 %. De tyske bilfabrikanter melder dog for hele 2019 om en nedgang i produktion fra 5,1 til 4,7 mio. styk. I forvejen var tallet i 2018 faldet fra et indtil da stabilt niveau i årene 2010-17 på 5,4-5,9 mio. enheder årligt. Der er altså tale om en nedgang på 8 % i 2019 og samlet for 2018-19 er reduktionen på hele 18 %. De tyske bilmærker har dog klaret sig pænt i andre lande med lokal produktion, og derfor er selskaberne økonomisk i stand til at klare modgangen.

 

Bilindustrien indtager en central rolle i tysk økonomi med talrige underleverandører, og disse firmaer er også ramt af lavere efterspørgslen. Continental har bebudet tilpasninger i beskæftigelsen. Samtidig er man både internt og eksternt påvirket af den indledende fase forud for de kommende års massive udrulning af el-biler. Det kræver massiv indsats i produktudvikling af bilernes fremdrivningsmaskineri plus batterikapacitet. Fabrikkerne skal også tilpasses en helt anden type bil før volumen kan tage fart. Men samtidig betyder det formentlig også udskydelse af bilkøb, idet mange private venter med bilkøb med henblik på at skifte over til en helt ny generation af mere miljøvenlige eldrevne biler. Udsigten til et drastisk teknologiskift (disruption) bremser købelysten.

 

Byggeaktiviteten er fortsat høj – men på et niveau som er markant lavere i omfang end i tiden op til Finanskrisen i 2008. Det ekstremt lave renteniveau giver rygvind for nye projekter, og her er der fortsat gang i High End byggerier med placering på dyre eller centralt beliggende adresser. Men i Danmark mærkes der angiveligt en form for mætning og let nedgang i de øverste prislag af markedet, hvilket tyder på en forestående bredere afmatning. For byggesektoren gælder det dog, at projekterne gennemføres over flere år, da der kræves besværlige godkendelser, aftaler om køb af byggegrunde, arkitektarbejde og til sidst udførelsen af byggearbejdet. Denne struktur giver en forsinkelse og afdæmpning af udsving - med mindre priserne på boliger rammes af chok fra et dyk, og det er ikke indtruffet. Lav rente og kreditrigelighed understøtter markedet, men fast ejendom er sandsynligvis det svage punkt i samfundsøkonomien i disse år. Indtil videre holder isen dog.

 

Signaler fra selskaberne

De første Q4 regnskaber, Trading Updates og profit warnings er begyndt at fremkomme. Dermed kan virksomhederne også bidrage med nyttige informationer til at bedømme udsigten for økonomien.

 

Mineselskaberne har udsendt tal for produktionen i 2019, og her er jernmalm og til dels kobber de centrale industri-råstoffer. BHP holdt uforandret niveau (0+) i jernmalm og forventer en beskeden forøgelse i år. Kobber er vokset pænt i output. Rio Tinto havde derimod en nedgang på 3 % for jernmalm, men det påregnes opvejet af en tilsvarende eller lidt større fremgang i år. Salgsprisen for jernmalm er hos Rio Tinto steget med hele 37 % (gennemsnit for 2019 mod 2018). Vale er den tredje store aktør i basisråvarer, men de oplyser først data for produktionen 11-02 (Q4 regnskab 20-02).

 

Stålindustrien meldte for november om en nedgang på 1,0 % regnet år/år. Kina (andel 54 %) præsterede dog en vækst på +4,0 %, mens resten af verden altså oplevede en markant nedgang.

 

 I aluminium har Alcoa udsendt regnskab med et stort underskud på 1,1 mia. USD. Balancen i dette marked har ellers været god, men uanset det er priserne for lave. Omstruktureringer belaster med en udgift på 1,0 mia. USD før skat. I 2019 vurderes efterspørgslen at være faldet marginalt med 0,2-0,4 %. For 2020 påregnes en vækst i behovet på +1,4-2,4 %. Aluminium udviser normalt fremgang i volumen, da metallet æder sig ind på stål. Produktionskapaciteten forventes dog at blive øget mere, hvorved overskuddet i 2020 vil udgøre 0,6-1,6 mio. ton (1-3 %).

 

Olieforbruget voksede i det laveste tempo siden 2011 med 0,8 %. Det afspejler en mat økonomi, da trenden er +1,4 % (normal vækst).  Stigningen drives desuden af to store lande, Kina og Indien. Produktionen øges fortsat i stor stil uden for lande i OPEC+Venner, og det presser kartellets eksport og styrken i deres greb om markedet (læs: prisen peger nedad). For 2020 estimerer EIA en vækst i forbruget på 1,3 %, som kan dækkes af produktionsvækst i ikke-OPEC-lande. OPEC svækkes.

 

Investeringsgoder har haft pæn performance hos maskinleverandører i 2019 (fx Sandvik), men der er tale om stram styring blandt kunderne af pengeforbruget (cash flow) og fortsat nedslidning opgjort netto. Mange erhverv skubber et voksende geninvesterings-/fornyelsesbehov foran sig.

 

IT-opgradering og fornyelse inklusive forbedret IT-sikkerhed og brug af nye metoder som Kunstig Intelligens og Big Data viser også mindre omfang end det reelle behov. Her synes pointen dog at være anderledes i årsagssammenhæng. Mange firmaer tør simpelthen ikke satse massivt på løsninger fastlagt på det nuværende IT-niveau, idet udviklingen hurtigt kan gøre det forældet. Det formodede IT-fornyelsesbehov er præget af en afventende holdning. En form for ketchup-effekt kan derfor opstå, men hvornår og hvordan?  

 

Bilfabrikkerne er vigtige, og her har Daimler (Mercedes) udsendt en Update, hvor indtjeningen på driften (EBIT) oplyses til ca. 5,6 mia. € (11,1). Personbiler udviser lavere indtjening og belastes af Dieselgate, varebil segmentet har direkte underskud pga. dårlig håndtering af denne division og lastbiler klarer sig med en lille nedgang i sin indtjening. Finansiel service går fortsat godt.

 

Flyselskaberne har udsendt opjusteringer (men efter tidligere reducerede forventninger) fra de to ledende discountudbydere i Europa, Ryanair og EasyJet. Stop for levering af Boeing 737 MAX modellen er ved at påvirke dette marked, og fabrikanten taler nu om genoptagelse af disse flybestillinger fra sommer. Flyskam kan registreres i Sverige i form af direkte nedgang i antallet af rejsende, men det har endnu ikke bredt sig og dannet en ny trend.  

 

Byggesektoren lever videre med pæn aktivitet takket være det ekstremt lave renteniveau. Forholdene varierer dog fra land til land. Her hjemme er der en række store byggeprojekter under færdiggørelse, men der ser ud til at være indtrådt en opbremsning for priserne på dyreste boliger og dermed i viljen til at påbegynde nye store High End prestigebyggerier. Pilen peger i retning af en neddæmpning. Hvis økonomien i Vestlandene rummer en boblesituation med risiko for at briste, er det efter vores vurdering netop boligmarkedet – og det omfatter nu også udlejningsejendomme, som er blevet revet med ind i den opadgående prisspiral. 

 

Detailhandel klarer sig relativt svagt i mange lande. Lyspunkter er få, da der heller ikke i øjeblikket findes trækheste med nye produkter (Gadgets eller modefænomener) med boom i salget. Faktisk er smartphones inde i en form for pause, og nu er fokus i stedet lagt på indhold/services, der kan nyttiggøre udvidelsen af kapaciteten i de kommende års udrulning af 5G-net. Dette niveau for kapacitet ser ud til at være holdbart mange år frem, og systemproducenterne heraf (Ericsson, Nokia og Huawei) må stå over for en årrække med høj aktivitet. Internet of Things får dermed mulighed for at blive implementeret, og det kan formentlig føre til fremrykket udskiftning af en række varige forbrugsgoder. Tilsvarende står vi sandsynligvis over for en revolution i de nærmest kommende år omkring el-biler og selvkørende biler. Et take off for nye, avancerede produkt-løsninger med IT-opkobling til styring og kontrol vil kunne sætte gang i en ny bølge af indkøb til udskiftning af de traditionelle hvidevarer, energisystemer og andre hjælpemidler. Et eksempel bliver uden tvivl overvågning af private boliger som tyverisikring.

 

Konklusion

Fokus er her lagt på udviklingsforholdene i Europa, da det udgør grundlaget for det danske aktiemarked og her foretages hovedparten af investorernes placeringer. Europa halter bagefter resten af verden vækstmæssigt i disse år med en manko på cirka 2,0 % set i forhold til det globale tempo. Trods det findes der på aktiemarkedet et stort udvalg af stærke og dynamiske selskaber, hvor prissætningen er fornuftig eller attraktiv. Det skyldes et relativt lavere kursniveau vurderet ud fra P/E i Europa sammenlignet med USA og en række andre lande. Set i forhold til USA er Europa placeret med en forsinkelse i opturen på aktiemarkedet - selv om renten er lavest hos os.

 

Perspektivet for 1. halvår i Europa er så vidt vi kan vurdere forholdene sandsynligvis øget vækst, men niveauet vil fortsat ligge på lavt og sløvt niveau. Pointen i relation til aktiemarkedet ser ud til at være, at der ikke er udsigt til negativ vækst (recession). Så hård modvind burde ikke udvikle sig.

Men nye farer kan jo pludselig melde sig som en Sort Svane, og netop nu er udbruddet af Corona virus i Kina muligvis en sådan overraskelse.

 

Publiceret i Magasinet Aktieinfo 01-02-2020. Lagt ud via denne artikel 07-02-2020.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.

Klik her for at acceptere
Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.