Starbreeze svensk aktie med stort potentiale !

2685 visninger
Tilbage til oversigten
Dato : 29.04.2011 kl.09:33
Brugernavn : Starbreeze

Nils Bjerke

Multiplayer QA at Starbreeze

Stockholm Area, Sweden Computer Games.


http://www.stillfront.com/www.linkedin.com/profile/view?id=71601618&authType=name&authToken=OFwb&trk=hb_upphoto

His earlier job :-) Now Starbreeze is talking !!!!

Stillfront Group´s Business concept is to develop, publish and operate online social games, console/handheld games and digital entertainment.

A selection of our products:
•Social and browser games based on high-end IPs (Fast and Furious FIG, Terminator Salvation FIG etc)
•Gaming community sites (Playzeek)
•AAA+ games (The Fight)
•Voice-over-IP service for gaming (Voiplay)

The Stillfront Group is constantly on the look-out for new exciting business ventures within the social entertainment industry.

Read more:

www.proinvestor.se/index.php?p=group&groupid=1


www.proinvestor.se
Besvar indlæg

Dato : 25.04.2011 kl.03:44
Brugernavn : Starbreeze

Starbreeze AB

Starbreeze är ett mycket intressant bolag både produktmässigt och ekonomiskt. Dataspelsbranschen har genomgått ett kraftigt stålbad under finanskrisen, många spelföretag har fått kasta in handduken men Starbreeze har klarat sig igenom denna och säger sig vara ännu starkare än innan. De är nu en extern utvecklare i EA Partners (ca 15 utvecklare) och har nyligen bytt spelmotor till en av markandens bästa. Dessutom har den förre vd:n lämmat företaget efter 7 år för att ge plats åt Mikael Nermark till styrelsens ord "Vi ser fram emot att få arbeta vidare och utveckla bolaget vidare tillsammans med Mikael Nermark." och "Vi är nu på väg in i en ny fas i en delvis förändrad bransch, och det känns bra att ha Mikael vid rodret på vår resa framåt."
Den förre Vd:n Johan Kristiansson blev istället marknadschef på SAS.

Aktien har pressats med drygt 60 % sedan The Darkness som släpptes i juni 2007 och drygt 50 % sedan spelsläppet av The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena (2009) som var en remake av The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay från 2004. Starbreeze är nu inne i den absoluta slutfasen på sitt nya spel, en remake på klassikern Syndicate från 90-talet.

Företagets utvekling
2007 hade Starbreeze en omsättning på 42 miljoner en förlust på 1,7 miljoner och en genomsnittlig aktiekurs på 20 öre (justerad). Denna kurs har hållits sedan mitten på 2005 trots att företagets omsättning nästan tredubblats till dagens 82-87 milj i omsättning. En vinstmarginal på 10 % har lyckats hållas genom utvecklingen. Personalstyrkan har haft samma utveckling och har från 2006 gått från 50 till dagens 100-120 anställda. Anledningen kan ligga i den informationsbrist som finns i bolaget. Men 2011 kommer ge oss information och Mikael Nermark har sagt att de ska bli bättre på information långsiktigt också.

Turbulens i aktien sista tiden
Under våren har aktien skakats rejält av nervösa aktieägare som handlat på spekulation. Anledningen kommer av otålighet och osäkerhet. Redan i höstas kommunicerade Starbreeze att marknadsföringen "snart" skulle påbörjas och GDC i början på mars sågs som den troliga dagen av sparare på olika forum. Då vi inte fick någon information eller något spel blev många rädda eller arga och sålde sina aktier. Nu har det dock framkommit att trademarksregistreringen stött på problem och är antagligen den stora anledningen till marknadsföringen försenats. Nu är den dock i stort sett färdig och kommer vara helt färdig i juni men EA har vid tidigare spelsläpp börjat marknadsföra redan någon månad tidigare, då trademarket i det skede vi har nu är i stort sett helt säker på att gå igenom. Nu väntar aktieägarna spänt på information.

Triggers
Utannonserade av vilket spel Redlime verkligen är (vissa vill vara helt säkra innan de hoppar på). Svag trigger.
Marknadsföring, trailer och bilder. Härifrån kommer spararna beräkna sålda ex och royalty.
Stark trigger
Nytt spelavtal. Stark trigger
Svarta siffror då spelet är färdigt. Stark trigger
Bemötande av spelet. Medel trigger
Okända triggers (uppköp, ny lista, egna projekt, utvecklingsprojekt av företaget mm.
Utvecklingen av Redlime
Starbreeze har visat en vinstmarginal på ca 10 % sedan 05/06 men har vid slutfasen av sina stora spelprojekt dragits av förluster pga. förseningar. The Darkness färdigställande kvartal gav en förlust på ca 2 miljoner då "Färdigställandet av spelet krävde dock mer resurser och tid än vad vi ursprungligen räknat med" och " då vi dessvärre inte kunde få täckning från vår förläggare för de extra kostnader dessa förseningar innebar, ledde det till att Starbreeze gick med förlust under andra och tredje kvartalet."

Vi sitter i samma läge idag då dagens spelprojekt "Project Redlime" där Starbreeze och EA sett möjligheterna i spelet och satsat ytterligare pengar för att göra spelet ännu bättre och därför föresnats. EA har satsat sammanlagt minst 100 miljoner på spelet och Starbreeze har satsat egna pengar som har belastat senaste årets resultat. I årsredovisningen för 2009/2010 säger Starbreeze detta:
"För verksamhetsåret som helhet redovisar koncernen en förlust på 10,5 MSEK efter skatt. Detta är
naturligtvis en besvikelse, i synnerhet i jämförelse med föregående år då motsvarande siffra var en
vinst på 12,4 MSEK. I huvudsak beror förlusten på att vi har satsat extra resurser i vårt stora
pågående projekt, som vi inte har fått full finansiell täckning för från vår förläggare Electronic Arts.
Vi hoppas dock att dessa extra resurser kommer att ge långsiktig utdelning i form av ett
storsäljande spel, som positionerar Starbreeze i det absoluta toppskiktet bland världens oberoende
spelutvecklare, och ger oss en god potential för framtida royaltyintäkter."

I detta resultat belastade även spelmotorbytet resultatet med 2,6 milj i godwillavskrivningar.

Första halvåret 10/11 gav en förlust på 6,4 miljoner. Här har dock Starbreeze förhandlat fram extrapengar:
" - en utökning av den vanliga projektbudgeten som betalas löpande vid de återstående
milstolpeleveranserna. Denna utökning kommer inte att täcka alla tillkommande kostnader i
projektet och den förväntade framtida förlusten i projektet har belastat bolagets resultat under
andra kvartalet.
- en prestationsbonus som utbetalas om spelet blir färdigställt i tid och uppnår vissa
genomsnittliga recensionsbetyg. Denna bonus är uppdelad i två nivåer, det maximala utfallet
är 12,6 MSEK i extra intäkter. "

Då Starbreeze har som vana att göra bra spel med recensionspoäng på 8/10 till 9/10 av de stora recensenterna torde denna prestationsbonus kunna komma till dels. Vilket då skulle ge ett +/- 0 resultat för projektet.

Spelets framtida inkomster
Project Redlime är Starbreeze i särklass största spel i företagets historia och utvecklas med förläggaren EA. Rykten har gjort gällande att spelet är en remake på klassikern Syndicate som på 90 -talet fängslade en hel ungdomsgeneration.
Nu vet vi att Starbreeze och EA sökt trademarksrättigheter för namnet Syndicate och detta är ett mycket säkert bevis på vilket spel det handlar om. Marknadsföringen borde historiskt sett enligt trademarkssregistreringen starta i maj eller juni och då Starbreeze påbörjat betatestningen av spelet borde dessa månader stämma rätt bra.

Royalty intäkterna har Fritz.The.Cat räknat ut och jag instämmer i hans beräkningar och kopierar därför det han skrivit.
"Enligt http://www.vgchartz.com så var det år 2010 25 spel som sålde mer än en miljon spel till Xbox 360, 40 % (10) av dessa lanserades av EA. För Sony Playstation 3 var siffran 30 spel där EA även där stod för 33 % (10). För båda konsolerna var det EA som var Nr 1 för flest sålda spel över en miljon kopior så det kan antas att det är en stor sannolikhet att Redlime blir en storsäljare.
För att göra en jämförelse så valdes två spel ut som har vissa likheter med Syndicate (Redlime) där urvalet var begränsat till ovanstående miljonsäljare lanserade av EA.
Valet blev Dead Space och Battlefield: Bad Company 2.

Taget att royaltygränsen ligger mellan 1,5 - 2,0 miljoner ex så kan 1,7 användas. Royaltyn varierar men 60 kr/spel är rimligt. Av det går 30 % till personalen och 70 % till Star. Detta har numera omförhandlats där maxgränsen är 30 % för personalen men för Redlime gäller nog 30 % rakt av.
Dead Space sålde 2,45 miljoner exemplar för x360 och ps3 men pc redovisas inte så uppskattningsvis kan 200 000 ex läggas till med en summa på 2,65 miljoner ex.

2,65 - 1,7 = 0,95
0,95 * 60 = 57
57 * 0,7 = 39,9

Cirka 40 mkr genererar alltså Redlime till företaget vid en ganska bra försäljning.
Battlefield: Bad Company 2 sålde totalt 5,14 miljoner exemplar på x360, ps3 samt pc.

5,14 - 1,7 = 3, 44
3,44 * 60 = 206,4
206,4 * 0,7 = 144,48

Cirka 145 mkr går till företaget vid en mycket bra försäljning.
Prognosen blir då, när man även räknar med den eventuellt långsiktiga vinsten 10 mkr/år, mellan 50- 155 mkr i vinst på årsbasis det år royaltyn betalas ut. Star har stora ackumulerade förlustavdrag så till en början blir det ingen skatt på en del av vinsten."

Värderingen av aktien
Starbreeze är en spelutvecklare och utveckalar spel åt förläggare. Produktionsbudgeten ger företaget en stor omsättning men oftast ett mindre plusresultat då förläggarna inte vill ge företagen för mycket pengar så att dessa skulle börja konkurrera. Starbreeze har under utvecklingen av Redlime hållit ett resultat på 5-12 miljoner. För Starbreeze är därför ett stort avtal viktigt.

Med tanke på licensieringen av en ny spelmotor och uttalade långt gångna införsäljningar av nya stora projekt och därtill anställningar av personer med kompetens till den nya spelmotorn och dessutom den ögonöppnaren som kommer ske vid marknadsföringen av Redlime plus en stor självsäkerhet och optimism från ledning och anställda, borde ett nytt avtal redan vara på plats, kanske flera. Anledning till att vi inte fått någon info om detta skulle kunna ha att göra med NDA-avtal, ett Syndicate 2 spel, eller en tanke att kunna hålla aktien intressant även efter spelsläppet.

Enligt min mening så tyder allt på att vi har ett stort avtal på plats som kan ge ett resultat på + 5-10 miljoner (historiskt sett) några år framöver. Utöver dessa stora projekt håller Starbreeze på med utvecklingen av egna nedladdningsbara spel och dessa kan ge en liten vinst på kanske 5 miljoner per år och spel. Om vi då tar den årliga royaltyintäkten på 10 miljoner, projektresultat på 5 miljoner och egna nedladdningsbara spels resultat på 5 miljoner har vi en årlig vinst på ca 20 miljoner kr.

Detta hade då gett ett p/e tal på 6,4 eller en vinst på 2,6 öre per aktie och år. Ett normalt p/e tal för motsvarande bolag är 20 vilket betyder att aktien borde värderas till 52 öre, ca 200 % upp.

Lägg därtill den klumpsumma som royaltyn ger och det förhandlingsläge som Starbreeze hamnar i om spelet är så bra som de säger. En aktiekurs kring kronan är realistisk 2012.

Och att inte föringa är att värderingen av aktien släpar efter sen tidigare. 2007 värderades bolaget lika högt som nu fast omsättningen och resultat bara var hälften av dagens. Risken var också större. Så utan information borde aktien egentligen handlas till 40 öre.

Slutsats
2011 kommer erbjuda många triggers och en kurs kring 50 öre vid årets slut är mycket trolig om Starbreeze sköter sig som förväntat.


www.aktietorget.se
Besvar indlæg

 • Gitte Bjørg, Direktør i PeoplePartner ApS. Kunde siden november 2016. ”Jeg er særdeles tilfreds med den viden og rådgivning, som Aktieinfo dagligt tilbyder. Aktieinfo er en nærværende, seriøs og meget jordbunden sparringspartner, der bidrager til at skabe merværdi for mig i mine aktiehandler. Jeg kan kun varmt anbefale Aktieinfo til såvel nye som erfarne på aktiemarkedet.”

  Vil du også have større afkast?

 • Palle Larsen fra Trading Center Odense har været kunde hos Aktieinfo i mange år: ”Jeg er meget tilfreds med den service, som jeg får fra Aktieinfo. Deres kort- og langsigtede handelstips om køb og salg giver mig fuld value-for-money”

  Vil du også have større afkast?

 • "Aktieinfos råd har givet mig et godt overskud" – mandlig kunde, 65 år.

  Vil du også have større afkast?

 • Jeg meget tilfreds med Aktieinfos købs- og salgsanbefalinger, som jeg får via mail. De hjælper mig i min beslutningsproces, når jeg handler på aktiemarkedet og de er altid informative og klart formuleret. Derfor kan jeg stærkt anbefale Aktieinfo til andre - også dem, som er nye på markedet! Benedikte 23 år.

  Vil du også have større afkast?

 • Jeg har abonneret på Aktieinfo igennem mange år og haft stor glæde af dels et meget fint overblik over de generelle økonomiske tendenser, dels gode analyser af udvalgte virksomheder. Jeg har stort set fulgt alle handelsanbefalinger og er kun sjældent blevet skuffet. Aktieinfo har stor integritet og jeg føler mig helt tryg ved deres anbefalinger.
  Jeg kan kun anbefale Aktieinfo, specielt til de, der er nye på aktiemarkedet og til de, der ikke selv har tid til at lave omfattende aktieanalyser.
  Kurt Johansen
  Direktør

  Vil du også have større afkast?

 

 

Kalenderen / Aktier i fokus

21-08-2017


Danmark: Regnskab fra Royal Unibrew, Møns Bank.
Sverige: Regnskab fra Melker Schorling.
Se hele finanskalenderen

 

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.